کارگاه‌ها

واحد حمل و نقل

واحد حمل و نقل

واحد حمل و نقل جابجایی و گردش مواد و قطعات در تمامی بخشهای کارخانه توسط امکانات زیر صورت می گیرد: جراثقال موبایل ۲۰ تن KATO …

ادامه مطلب ...
کارگاه زنگ زدایی

کارگاه زنگ زدایی، رنگ آمیزی و بسته بندی

کارگاه زنگ زدایی رنگ آمیزی و بسته بندی عملیات زنگ زدایی به دو روش مکانیزه و سنتی در این واحد قابل انجام است. روش مکانیزه …

ادامه مطلب ...
کارگاه موتاژ و جوشکاری

کارگاه مونتاژ و جوشکاری

کارگاه مونتاژ و جوشکاری فرآیند ساخت محصولات از قطعات آماده شده در واحد عملیات اولیه در بخش مونتاژ و جوش انجام و این عملیات توسط …

ادامه مطلب ...
کارگاه ماشین کاری

کارگاه ماشین کاری

کارگاه ماشینکاری در واحد ماشینکاری آماده سازی محل اتصال قطعات شامل درز جوشها و محل سوراخکاری اتصالات پیچ و مهره ای بوسیله تجهیزات زیر صورت …

ادامه مطلب ...
واحد عملیات اولیه

کارگاه عملیات اولیه

کارگاه عملیات اولیه در این واحد به کمک ماشینهای ذیل قطعه سازی از مواد خام صورت میگیرد و به واحدهای مونتاژ ارسال میشود گیوتین شش …

ادامه مطلب ...
واحد ایمنی و بهداشت

واحد ایمنی و بهداشت

واحد ایمنی و بهداشت (HSE) کارشناس ایمنی و بهداشت ضمن انجام بازرسیهای مستمر و دوره ای تدوین آیین نامه انظباطی، شناسایی ریسک ها و اتخاذ …

ادامه مطلب ...

واحد کنترل پروژه برنامه‌ریزی تولید

کنترل پروژه و برنامه ریزی تولید در این بخش پس از امضای قرارداد یک پروژه برنامه زمانبندي و راندمان کار توسط نرم افزار MSP تنظیم …

ادامه مطلب ...

واحد کنترل کیفیت

کنترل کیفیت شرکت کاویان پردازان پولاد به منظور نیل به بالاترین اهداف کیفی و هماهنگ نمودن واحد کنترل کیفیت خود با آخرین استانداردهای موجود دستیابی …

ادامه مطلب ...

واحد طراحی‌ومهندسی

واحد طراحی و مهندسی بهره گیری از آخرین دست آوردهای تکنولوژی در تولید محصولات باعث افزایش کیفیت و کاهش زمان و بهره وری بیشتر می …

ادامه مطلب ...
اسکرول به بالا